امروز : 273
ديروز : 126
افراد آنلاين : 3
همه : 27541
 
نوشته شده توسط : پاوه

با اينكه مسافرت در شرايط بارداري كمي دشوارتر و حساس تر از زمان نرمال است ، اما شما در اغلب موارد لازم نيست خيلي پيچيده و دشوار عمل كنيد . فقط كافي است برخي اقدامات احتياطي را انجام دهيد ، اطلاعات زير شما را در جهت درك آنچه در اين شرايط نياز داريد كمك خواهد كرد .

 

شرايط پرواز براي بانوان باردار

فرض را بر اين مي گيريم كه شما قبل از تصميم براي سفر ، حتما با پزشك خود مشورت كرده ايد و شرايط ابتدايي سفر با هواپيما را داريد .

در اولين قدم پيشنهاد ما به شما ، بيمه ي سفر است . با توجه به اينكه اين امكان در برخي كشور ها هنوز وجود ندارد و يا هزينه آن بسيار بالا است ، براي اقدام به بيمه ي مسافرت حتما به اين نكته توجه كنيد .

با توجه به شركت هواپيمايي كه براي خريد بليط هواپيما خود از آن اقدام كرده ايد ، مي توانيد فرم اطلاعات پزشكي خود را براي آن پرواز از وب سايت آن هواپيمايي دانلود كرده و قسمت اول فرم را خودتان پر كنيد و قسمت دوم آن را به پزشك خود بسپاريد تا بخش پزشكي پرواز را در جريان سلامت و يا شرايط ويژه ي جسماني شما قرار دهد .

در زير مي توانيد نمونه اي از اين فرم را مشاهده و دانلود نماييد .

pregnancy-medical-certificate

 

به اين نكته توجه كنيد كه مسافرت براي شما و كودك شما بعد از زمانهاي زير ايمن نيست :

پايان هفته ي ۳۶ با بارداري يك كودك

پايان هفته ي ۳۲ با بارداري بيش از يك كودك

بعد از هفته ي ۲۸ ام نيز حتما بايد گواهينامه و نامه ي تاييد ماما و پزشك خود را كه ۷ تا ۱۰ روز قبل از سفر نوشته شده باشد را ، به همراه داشته باشيد . اين نامه براي تمام مدت سفر شما معتبر مي باشد مگر اينكه مشكلي وجود داشته باشد كه در گواهينامه به اشاره شده باشد كه در اين صورت نياز به دريافت نامه ي به روز از پزشك است .

موارد ممنوعيت پرواز

 1. مسافراني كه به دليل وخامت بيماري احتمال فوت آنها در پرواز وجود دارد
 2. مسافريني كه به دليل نوع بيماري وضعيت ناخوشايندي را براي ساير مسافران ايجاد مينمايند
 3. بيماراني كه احتمال وخامت حال ايشان در پرواز و فرود اضطراري هواپيما ميرود
 4. بيماران رواني كه غير قابل كنترل بوده و احتمال به مخاطره انداختن امنيت هواپيما و ساير مسافران توسط ايشان ميرود.
 5. مبتلايان به بيماري هاي عفوني كه خطر سرايت بيماري ايشان به ساير مسافران وجود دارد
 6. حاملگي بعد از هفته ۳۴ بارداري
 7. نوزادان زير يك هفته از زمان تولد
 8. مسافريني كه قادر به استفاده از صندلي استاندارد هواپيما در هيچيك از حالات آن نمي باشند.

به طور خلاصه مسافرين بيمار بايستي:

 1. قبل از اخذ بليط دفاتر فروش را در جريان بيماري خود قرار داده و با اخذ فرم مجوز سفر نسبت به تكميل آن توسط پزشك معتمد شركت اقدام نماييد
 2. كاركنان خدمات فرودگاهي را در جريان شرايط ويژه خود قرار دهيد تا در مبدا و مقصد نسبت به انتقال و خروج شما از هواپيما خدمات لازم را ارائه دهند.
 3. جهت تاييد نهايي فرم پزشكي ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز به مركز پزشكي يا پزشكان معتمد شركت مراجعه نماييد.
 4. در صورتيكه چند مسير پروازي به صورت ترانزيت داريد ضروري است كه در فرم پزشكي قيد شود.
 5. مدت اعتبار تاييديه پزشك معتمد شركت در پروازهاي داخلي و خارجي از زمان صدور ۴۸ ساعت مي باشد.

قوانين پرواز برخي خطوط هواپيمايي در زمان بارداري كه قبل از گرفتن بليط پرواز خارجي بهتر است بدانيد.

خطوط هوايي آمريكا :

۴ هفته قبل از زايمان نياز به گواهينامه ي پزشكي است .
براي پروازهاي داخلي با طول پرواز كمتر از ۵ ساعت ، در هفت روز قبل و بعد از زايمان ، هم گواهينامه ي پزشكي لازم است و هم هماهنگي با تيم پزشكي پرواز .
سفرهاي بين المللي ، به طور كلي در بازه ي زماني ۳۰ روز مانده به زايمان ، توصيه نمي شود . مگر اينكه ۴۸ ساعت قبل از پرواز ، توسط پزشك تاييد شده باشد و تيم پزشكي در پرواز با شما هماهنگ شده باشد .
هواپيمايي بريتانيا

شما در شرايط زير مجاز به پرواز نمي باشيد :

پايان هفته ي ۳۶ ( بارداري يك كودك )
پايان هفته ي ۳۲ ( بارداري بيش از يك كودك )
بعد از هفته ي ۲۸ حتما بايد با مجوز تاييد دكتر يا ماما باشد .
هواپيمايي جت بلو

سفر براي خانم هاي باردار كه يك هفته قبل از بارداري خود به سر مي برند ، ممنوع است ، مگر اينكه ۷۲ ساعت قبل از پرواز نامه ي تاييد از پزشك گرفته باشند .
لوفت هانزا :

خانم هاي باردار با حاملگي نرمال مي توانند تا پايان هفته ي ۳۶ و يا چهار هفته قبل از تاريخ اعلام شده ي بارداري ، بدون نياز به گواهينامه و تاييد پزشك با اين هواپيمايي پرواز كنند .
براي مادران بعد از هفته ي ۲۸ ام ، پزشك متخصص زنان و زايمان بايد صريحا بيان كند كه حاملگي مانع از پرواز او نمي شود .
براي مادراني كه بارداري نرمال دوقلو و يا بيش از ۲ كودك دارند نيز امكان پرواز با اين شرايط تا پايان هفته ي ۲۸ ام وجود دارد .
خطوط هوايي تركيه :

پرواز تا هفته ي ۲۸ ام بدون مجوز پزشكي
پرواز مادرهاي باردار ( يك كودك ) بين هفته ي ۲۸ تا ۳۵
بعد از هفته ي ۳۵ حتي با مجوز پزشك نيز ممنوع است .
مادران باردار ( دوقلو و بيشتر از آن ) بين هفته ي ۲۸ تا ۳۱ امكان پرواز دارند .
پرواز براي مادران باردار ( دو قلو و بيشتر از آن ) بعد از هفته ي ۳۱ ، حتي با مجوز پزشك ممنوع است .
معافيت پزشكي بايد ۷ روز قبل از پرواز اعلام شود .
گزارش پزشكي بايد به زبان تركي يا انگليسي ترجمه شود و شامل ، نام و نام خانوادگي دكتر ، شماره ي پزشكي ، امضاي واضح از پزشك باشد .

هواپيمايي امارات :

گواهي پزشكي براي مادراني كه وارد هفته ي ۲۹ ام شده اند .
اين گواهينامه بايد شامل موارد زير باشد :

تاييد بارداري تك كودك
بارداري نرمال
تاريخ تخمين زده شده ي زايمان
تاييد سلامت مادر
اگر بارداري شما چندگانه است ، پس از هفته ي ۳۲ مجاز به سفر نمي باشيد.
براي بارداري هاي ( يك كودك ) پس از هفته ي ۳۶ ، تنها با اخذ مجوز رسمي از اداره پزشكي امارات امكان پرواز فراهم مي شود .
هواپيمايي قطري :

تا هفته ي ۲۸ و هفته ي ۲۸ ، بارداري معمولي نياز به گواهينامه ي پزشك ندارد.
از آغاز هفته ي ۲۹ تا پايان هفته ي ۳۲ ، پرواز براي بارداري ( تك فرزند ) معمولي با گواهينامه ي پزشك مقدور است .
از آغاز هفته ي ۲۹ تا پايان هفته ي ۳۲ ، براي پرواز مادران با بارداري پيچيده و چندگانه ، علاوه بر گواهينامه ي پزشك ، تاييديه ي سلامت ( MEDIF Form ) نيز لازم است .
از آغاز هفته ي ۳۳ تا پايان هفته ي ۳۵ براي بارداري هاي نرمال و تك فرزندي ، هم گواهينامه و هم فرم سلامت هر دو لازم است .
از آغاز هفته ي ۳۳ تا پايان هفته ي ۳۵ براي بارداري هاي چندگانه و پيچيده ، اين هواپيمايي اجازه ي پرواز نمي دهد .
از آغاز هفته ي ۳۶ ام ، پرواز قطري اجازه ي ورود مادران باردار را نمي دهد .

مسافران بيماري كه نياز به اخذ مجوز پزشكي ندارند:

 1. جانبازان عزيز و معلوليني كه نيازمند خدمات پزشكي خاص نيستند.
 2. افرادي كه تحت اعمال جراحي ناباروري قرار گرفته اند پس از گذشت ۲۴ ساعت از عمل.
 3. اعمال جراحي سطحي مرتبط با پوست و مو. ( جراحي بيني شامل آن نمي شود)
 4. اعمال جراحي اصلاح ديد در مسافران كمتر از ۴۰ سال.(جراحي ليزري قرنيه)
 5. موارد آتل گيري و گچ گيري اندام فوقاني(بازو و ساعد) و زير زانو(پا و ساق پا) پس از ۲۴ ساعت در پروازهاي داخلي و ۴۸ ساعت پس از گچ گيري در پروازهاي خارجي به شرط نداشتن خونريزي.
 6. جراحي بيني بدون انسداد مجاري تنفسي و پانسمان داخلي بيني بدون خونريزي.
 7. مسافران داراي سوند ادراري كه هيچگونه اعمال جراحي شكمي در دو هفته اخير نداشته اند
 8. افراد زير ۶۰ سال كه داراي ضايعه نخاعي هستند اما نيازمند برانكارد و اكسيژن نيستند وقادربه استفاده از كمربند صندلي مي باشند .
 9. سوختگي هاي سطحي كه ظاهر و بوي نامناسبي نداشته باشند.
 10. هرگونه عمل جراحي كه از آن دو هفته گذشته باشد و فرد داراي حال عمومي مناسب بوده وبتواند روي صندلي بنشيند و كمربند صندلي خود را ببندد.

الزامات پزشكي خانم هاي باردار​​​

 1. بارداري تك قلويي: ​​​تا انتهاي هفته ۳۶ بارداري نياز به كسب مجوز پزشك هوايي ندارد. ارائه مدرك معتبر پزشكي ممهور به مهر پزشك متخصص زنان وزايمان كه حاكي از سن باراري و تخمين تاريخ زايمان باشد الزامي است.
 2. بارداري دو قلويي و بالاتر طبيعي:انتهاي هفته ۳۲ نياز به كسب مجوز پزشكي هوايي ندارد . ارائه مدرك معتبر پزشكي ممهور به مهر پزشك متخصص زنان و زايمان كه حاكي از سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان باشد الزامي اس​​ت.
 3. بارداري پرخطر:در اينگونه موارد كسب مجوز پزشكي هوايي معتمد ماهان در هر مقطع الزامي است.​
 4. نكاتي كه در تعيين مجوز پرواز براي بارداران دخيل هستند

  * دو عامل مهم در تعيين صدور مجوز پرواز، سنگيني ناشي از بارداري و مدت زمان پرواز است.
  نشستن طولاني در صندلي‌هاي هواپيما در پروازهاي دراز مدت و عدم تحرك، خود ممكن است باعث بروز لخته‌هايي در سياهرگ‌هاي ساق پا شود و عوارض ناگواري را به وجود آورد.
  از اين رو هر چقدر طول پرواز بيشتر و سنگيني مادر زيادتر باشد، صدور مجوز پرواز با محدوديت هاي بيشتري   مواجه خواهد شد.
  * خطر زايمان زودرس و سقط جنين نيز براي خانم هايي كه در ۳ ماهه سوم بارداري هستند وجود دارد؛ از اين رو اغلب به اين افراد توصيه مي شود از سفرهاي هوايي اجتناب كنند. طبق نظر پزشكان و متخصصان  بهترين زمان براي پرواز زنان باردار ۳ ماه دوم بارداري (۱۸ تا ۲۴ هفتگي) است؛ در اين دوران خطر سقط جنين يا زايمان زودرس بسيار كمتر از سه ماه ي اول و آخر بارداري است.
  * اگر به آنمي يا كم خوني شديد مبتلا هستيد، پيش از پرواز با پزشك خود مشورت كنيد. چرا كه در اين حالت سطح گلبول هاي قرمز خونتان پايينتر از حد نرمال است و آهن موجود در رنگدانه هاي خون كه حمل كننده ي  اكسيژن در بدنتان است، به خوبي عمل نمي كند.

  * مورد ديگري كه سبب منع صدور مجوز پرواز مي شود بيماري هاي دوران بارداري است؛ بيماري‌هايي نظير خونريزي ‌هاي واژن در دوره‌هاي مختلف بارداري، مسموميت حاملگي، كندي يا اختلال در پيشرفت‌ رشد جنين كه نشان دهنده‌ وضعيت بحراني جنين است، مشكلات كيسه آمنيوتيك، اختلالات انعقادي در بارداري و ترومبوفلبيت (اكتسابي يا توارثي) و ديگر مواردي كه ممكن است آينده‌ بارداري را به مخاطره اندازد.
  * سابقه‌ سقط يا سقط‌هاي مكرر، حاملگي در چند ماه اول بعد از سقط، سابقه‌ زايمان‌هاي زودرس و … نيز از ديگر مواردي است كه بايد توسط پزشك معالج ارزيابي شود تا در صورت صلاحديد اجازه پرواز صادر شود.
  آزمايش Partus براي زايمان زودرس و Amniosure براي پارگي كيسه‌ آب نيز دو آزمايشي هستند كه مي‌توانند به تصميم گيري در خصوص صدور مجوز پرواز كمك كنند.
  * اگر از IVF يا ICSI براي بارور شدن استفاده كرده ايد؛ بهتر است ۳ تا ۵ روز بعد از عمل پرواز كنيد.
  خطر سقط جنين در دو روش بالا به قدري زياد است كه ممكن است پزشك را ناچار به استفاده از حداقل پنج تخمك بارور جهت كاشت در رحم كند.
  * اگر در يكي از شرايط زير به سر مي بريد بهتر است از سفر هوايي اجتناب كنيد:
  ۱- شرايط حادي كه ريه و قلبتان را تحت تاثير قرار دهد و تنفستان را مشكل كند.
  ۲- شكستگي اي كه هنوز ترميم نشده است، چرا كه ممكن است پرواز و فشار هوا عضو شكسته و گچ گرفته تان را متورم و آسيب پذير تر كند.
  ۳- جراحي اي كه اخيرا روي شكمتان انجام شده باشد و روده را درگير كند، نظير عمل آپانديس.
  ۴- عفونت در گوش مياني يا عفونت در سينوسها.

  * خطر ترومبوز وريد عمقي (DVT)، در زمان بارداري و تا ۶ هفته پس از زايمان، در مقايسه با خانمي كه حامله نيست، بيشتر است. از اين رو اگر سفري ۸ ساعته را پيش رو داريد يا سابقه ي ابتلا به DVT داريد؛ حتما قبل از سفر از پزشك خود مشورت بگيريد.

  نكاتي كه در حين پرواز بايد رعايت كنيد

  * جوراب بپوشيد و در زمان نشستن به طور متناوب پاهايتان را حركت دهيد.
  * كمربند ايمني را زير شكم و روي ران هايتان ببنديد و از صندلي هاي كنار پنجره كه راحت ترند استفاده كنيد.
  * هر نيم ساعت چند قدم راه برويد يا عضلات پاهايتان را به طور متناوب و با قدرت منقبض كنيد تا مانع از تشكيل لخته  در سياهرگ ها شويد.
  * كمتر از نوشيدني هاي حاوي كافئين مثل قهوه و نوشيدني هاي گازدار استفاده كنيد.
  * در طول پرواز در فواصل منظم آب بخوريد.
  * فراموش نكنيد طول پروازتان هر قدر كه باشد، اگر داراي عوامل خطرزاي بيشتري براي ايجاد DVT هستيد؛ ممكن است به شما توصيه شود كه در روز پرواز و چند روز بعد، هپارين (داروي تزريقي كه ميل به تشكيل لخته خون را كاهش مي دهد) مصرف كنيد. از اين رو نامه ي پزشكتان را جهت حمل داروها به داخل هواپيما همراه داشته باشيد.:: موضوعات مرتبط: بليط هواپيما

:: برچسب‌ها: بليط هواپيما، بليط، خريد بليط هواپيما، خريد اينترنتي بليط هواپيما، خريد آنلاين بليط هواپيما، خريد بليط چارتر، خريد بليط سيستمي هواپيما، خريد بليط خارجي، خريد بليط ارزان هواپيما، بليط ارزان هواپيما،
تاریخ انتشار : ۳ فروردين ۱۳۹۷ | نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]